Turbojet Motoru Geliştirilmesi

Türkiye’nin ilk turbojet motoru KTJ-3200 bu proje kapsamında geliştirilmiştir

Birkaç farklı yerli platformda kullanılmak üzere geliştirilecek olan Turbojet Motor’un ve motora ait alt sistemlerinin tasarımı, üretimi, testlerinin yapılması, teknoloji gösteriminin gerçekleştirilmesi, eğitim ve bakımı ile Teknik Veri Paketi (TVP) hazırlanmasını kapsamaktadır.