Turbomakine

Turbomakine aerodinamik ve mekanik tasarımı konusunda uzmanlık

Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD)

Aerodinamik Tasarım

Mekanik ve Termal Analiz

Kompresör, Türbin vb. Tasarımı

Mekanik Tasarım

Modal Analiz

Sistem Mühendisliği

Geliştirme ve Kalifikasyon Testleri – Performans Analizleri

Turbomakine parçaları üretim (bliskler dahil)

Üretim mühendisliği